گروه پرستاری

دانشکده پرستاری

 

 

قابل توجه دانشجویان گروه آموزشی کامپیوتر

انتخابات اعضای انجمن علمی دانشجویی گروه آموزشی کامپیوتر در تمامی گرایش ها و مقاطع دانشجویی در سالن حکیم زاده واقع در طبقه پنجم ساختمان علوم پایه برگزار می گردد. از تمامی دانشجویان درخواست می شود با داشتن کارت دانشجویی در انتخابات شرکت نمایند.

انتخابات گروه کامپیوتر : یکشنبه مورخ 93/7/20 ساعت 10 صبح

چه کسی آنلاین است؟

ما یک مهمان و بدون عضو آنلاین داریم