گروه پرستاری

دانشکده پرستاری

 

 

 

اشک چشمانم ... گواهی میدهد خوب بودنت را !

توانی برای نوشتن نیست ... غمگینم !!

کاش اتفاق نمی افتاد ... !!

روحت شاد استاد خوبم ...

 

دانشجویان رشته پرستاری

چه کسی آنلاین است؟

ما 20 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم