گروه پرستاری

دانشکده پرستاری

 

 

دانشجویان ورودی 96
ردیف نام و نام خانوادگی معدل
1 میلاد باقری تاجانی 18/60
2 زهرا آقاجانی دعویسرا 18/04
3 فاطمه فرزاد 17/67
دانشجویان ورودی 95
ردیف نام و نام خانوادگی معدل
1 سعیده شعبانی کلاهدوز محله 18/44
2 نسیبه طالبی دیلمی 18/40
3 نیلوفر دل زنده ماسوله 18/29
دانشجویان ورودی 94
ردیف نام و نام خانوادگی معدل
1 نغمه ابیضی پور ذا کله بری 19/07
2 سپیده غلامی شاهیجانی 18/60
3 آتیه کریمی 18/58